Bilgi İçin Formu Doldurun

Türkiye’de Yabancıların Miras Hakkı

Türkiye’de Yabancıların Miras Hakkı

Türkiye gerek ekonomik, gerekse sosyal alanda gerçekleştirdiği reformlar ile her geçen yıl artan oranda yabancı yatırımcı çekiyor. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan Türkiye’de yabancıların miras hakkı kavramı bu ülkede çalışan veya yerleşik olarak yaşayan yabancıların en fazla merak ettiği konuların başında geliyor.

Çünkü uzun süre Türkiye’de kalarak mülk edinen çok sayıda yabancı bulunuyor ve bunların yine büyük çoğunluğu aileleri ile beraber ikamet ediyor. Dolayısıyla ortaya çıkan bu durumu iyi tahlil etmek ve yabancı olarak Türkiye’deki haklarını bilmek en azından çok sayıda yatırımı bulunan kişilerin nasıl bir stratejik yol izleyeceklerini belirlemesi açısından oldukça büyük bir önem arz ediyor.

Yabancıların Miras Yasası Oldukça Açık Hükümlüler İçeriyor

İlk etapta Türkiye’de bulunan bir yabancının miras hakkının 6302 sayılı kanunun 35. maddesine göre düzenlendiğini bilmeniz gerekiyor. Bu kanun kapsamında taşınmaz mallara yönelik olarak 2012 yılında hayata geçirilen yasal düzenleme ile 183 ülkenin vatandaşlarının yararlandığı bir yapıya dönüştürülen yasada devletler arası yapılan sözleşmeler baz alınarak “mütekabiliyet” hükmü uygulanmaktadır.

Dolayısıyla Türkiye’de taşınmazları bulunan bir yabancının vefatı durumunda miras vefat edenin bağlı olduğu ülkenin hukukuna, buna rağmen Türkiye’de bulunan taşınmazlarının mirasçılarına devri “Türkiye” hukukuna göre belirlenir. Bu durumda hayatını kaybeden yabancının mirasçılarının öncelikle kendi mahkemelerinden alacağı veraset ile tespit yaptırması sonrasında Türk mahkemelerinde süreci devam ettirmesi gerekecektir.

Yabancılar Konut Alabilir Mi?

Elbette bu kanunların amacı dahilinde yabancıların mülk edinmelerine olanak sağlayan bir takım düzenlemelere göre yabancılar konut alabilir mi? Sorusu bir bakıma cevap bulmuş oluyor. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp mülk edinmek pekâlâ mümkündür.

Tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çifte vatandaşlık haklarından yararlanmak gibi bir düşüncesi olanlar için 2 milyon dolar konut yatırımı 4 milyon dolar Türkiye bankalarına yatırılmak kaydıyla vatandaşlık hakkı elde edilebildiğini de anti parantez belirtelim. Mevcut kanunlara göre Türkiye’de mülk edinmek isteyen bir yabancı konut satın alabilir ancak arsa alamaz. Fakat yinede bu duruma bir istisna getirilmiş ve bakanlar kurulu kararı ile izin verilen taşınmazlar için bu kural esnetilmiştir.

Türkiye’de Tapu Sahibi Olma Koşulları

Kanunun belirlediği sınırlar dâhilinde yabancı uyruklu gerçek kişilerin bağlı bulundukları ülkelerde tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri Türkiye’de taşınmaz edinebiliyorlar.  Ancak burada bir takım kısıtlamaların söz konusu olduğunu da bilmenizde yarar var. Örneğin taşınmaz özel mülkün bulunduğu ilçe sınırlarının yüz ölçümünün %10 geçmemesi (toplam yabancı alımı hesap edilmektedir)veya ayni hakların toplamının 30 hektarı geçmemesi gibi birtakım kurallar bulunur.

Yine de bu oran Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Bakanlar Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda iki katına kadar çıkarılabilmektedir. başka bir önemli ayrıntıyı hemen paylaşalım; Türkiye’de konut satın alabilmek için “Türkiye’de Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülkeler” statüsünde bulunan ülkelerden birinin vatandaşı olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu kriterler ışığında Türkiye’de tapu sahibi olma yolunu seçenler için aslında birçok kolaylığın bulunduğunu söyleyebiliriz.

 PROJELERİMİZ

HABERDAR OLUN

Beyttürk kampanyalarından ve yeniliklerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.