Bilgi İçin Formu Doldurun

Türkiye’de Gayrimenkul Satın Alma Rehberi

Türkiye’de Gayrimenkul Satın Alma Rehberi

Yabancı uyruklu yatırımcının Türkiye’de mülk ediniminin önü Mütekabiliyet Kanunu ile açıldı. Ancak ortada hâlâ bir karmaşa söz konusu.

Çoğu inşaat firması, kendi bünyesinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti verse dahi, ilk adımda tüm prosedürü bilip öyle harekete geçmek isteyen yabancı yatırımcı için ciddi bir kaynak eksikliği söz konusu.

2012 yılının mayıs ayında, Mütekabiliyet Kanunu olarak bilinen 2644 sayılı Tapu Kanunu’nda ciddi bir değişiklik yapıldı. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı aranması uygulaması terk edildi. Yani daha önce Türk olmayan bir yatırımcının Türkiye’de mülk edinebilmesi için, vatandaşı olduğu ülkenin Türk vatandaşlarına da bu hakkı tanıyor olması gerekiyordu. Şu anda ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik seviyede resmi olarak tanıdığı tüm ülkelerin vatandaşları, ülkemizde gayrimenkul yatırımı yapabiliyor. Yalnızca Kuzey Kore, Ermenistan ve Suriye gibi diplomatik olarak tanınmayan ülkelerin vatandaşları Türkiye’de emlak alamıyorlar. Yabancı yatırımcılar ilk aşamada, Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak ediniminin mümkün olup olmadığı konusunda ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği, Başkonsoloslukları veya ülkelerinin Türkiye’deki temsilciliklerinden kesin bilgi alabilirler.

Yatırım için ilgilendiği ülkenin vatandaşı olmayan biri için, Türkiye’de yeni yeni oturan sistemin ve prosedürün son derece zorlayıcı ve hatta bazen zarara uğramaya sebep verebilecek kadar karmaşık olduğu bir gerçek. Bu aşamada, hazırladığımız bilgilerden yararlanabilir, daha ayrıntılı bilgi için resmi kurumlardan yardım alabilirsiniz. Türkiye’de geçerli mevzuata göre, gayrimenkul gibi taşınmaz mülklerin bir başkasına satılması için gerekli resmi sözleşmelerin, mutlaka taşınmazın bağlı olduğu Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılması şart. Ayrıca, satışın resmi olarak gerçekleşmesinden hemen önce, belirli bir bedel karşılığında noter huzurunda satış vaadi sözleşmesinin imzalanması, yararınıza olabilir. Bu satış sözleşmesi resmi şekilde ve mevzuata uygun bir şekilde düzenlenen taşınmazın mülkiyetinin kazanılması Tapu Müdürlüklerinde yapılacak tescil ile mümkün hale geliyor.

SINIRLANDIRMA MEVCUT

Türk olmayan yatırımcı, kanuni sınırlamalara uymak şartıyla, Türkiye’de iş yeri veya mesken olarak değerlendirilmek üzere, mülk edinebilir. Ancak her biri farklı kentlerde olsa dahi, Türkiye’de alabilecekleri taşınmazların toplam yüz ölçümü 30 hektarı geçemez. Yani Türk olmayan bir yatırımcı, en fazla 30 hektarlık yatırım yapabilir.

ASKERİ MAKAMDAN İZİN GEREKLİ

Yabancı yatırımcı herhangi bir taşınmaz mülk satın almadan önce, mülkün bulunduğu bölgenin askeri makamlarından da izin almalı. Devri gerçekleştirilecek taşınmaz eğer güvenlik bölgesi sınırları içindeyse, Türk olmayan herhangi bir şahsa devredilmesi mümkün olmuyor. Bu sebeple gayrimenkul de dahil olmak üzere her taşınmaz için ödeme yapmadan önce askeri makamlara danışılıp bu konunun açıklığa kavuşturulması çok önemli.PROJELERİMİZ

HABERDAR OLUN

Beyttürk kampanyalarından ve yeniliklerinden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakabilirsiniz.